Hovedmenu
Login
Brugernavn:

Password:

Husk migGlemt adgangskoden?

Registrér nu!
Facebook
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 16 »
Nyheder : Netværks aften
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/12/12 20:20:00 (623 læsninger)

Vi vil se, om der er stemning for en netværks aften.
Vi oplever ofte, når der bliver afholdt foredrag m.m., at der efterspørges længere pauser, fordi snakken blandt jer forældre går så godt omkring, hvad hverdagen bringer.

Derfor tænkte vi, om det ville være oplagt at mødes og udveksle erfaringer, som eks. kunne være: aflastning, problematikker i det daglige i forhold til søskende, fritidsaktiviteter, kammerater (lege aftaler), eller hvad I nu måtte have på hjertet.

En snak om løst og fast med ligestillede familier.

Dette er en forespørgsel, så send gerne en kommentar, om dette kunne have interesse via mail til asperggaard@asperggaard.dk Vi vil så melde tilbage med en dato hurtigst muligt.

Nyheder : Stress og Autisme spektrum forstyrrelse - torsdag den 28. november 2013 kl. 19-21
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/10/27 7:50:00 (733 læsninger)

OBS: Da vi har fået så mange tilmeldinger, har vi valgt at flytte foredraget til Fjordskolen, Posekærvej 8, Aabenraa.

Temaaften ved Lill Bredo Schrøder, pædagogiske vejleder og Pd. i specialpædagogik, ansat ved Fjordskolens Videns og Kompetence Center.

Børn med ASF har en anderledes tænkning der gør, at de i højere grad end andre er stress- og sanse sårbare. Denne ”usynlige sårbarhed” kan ofte føre til uhensigtsmæssig adfærd, som f.eks. at barnet trækker sig eller kan få nogle voldsomme reaktioner.
Lill vil i oplægget give nogle bud på, hvorledes vi kan lære at se og forstå børn med ASF som stress sårbare, og hvordan vi kan anvende denne viden i dagligdagen. Hun vil bl.a. også komme ind på de beskyttende- og risikofaktorer, der kan være i barnets dagligdag.

Foredraget er fortrinsvis for familier og pårørende til personer med en autisme spektrum forstyrrelse. For familier og pårørende koster det 50 kr. at deltage, fagfolk kr. 100. Tilmeld dig ved at sende en mail til asperggaard@asperggaard.dk senest den 21. november 2013.

Nyheder : Gode værktøjer til pårørende (onkler, tanter, bedsteforældre, venner, forældre m.m.) ifht ASF-diagnose, tirsdag den 29.10.2013 kl. 19.00-21.00
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/9/26 20:20:00 (737 læsninger)

OBS: Da vi har fået så mange tilmeldinger, har vi valgt at flytte foredraget til Fjordskolen, Posekærvej 8, Aabenraa.

Vi holder vi et oplæg om, hvor du som pårørende/ven kan få mere viden og gode råd.

Kom og hør om de særlige udfordringer, som børn og unge med en autismediagnose har i deres hverdag. Oplægsholdet er sammensat af en psykolog, en bedsteforælder, 2 forældre. Spørgsmål er meget velkomne.

Vi vil komme omkring mange emner f.eks.:

Hvorfor oplever vi ikke de mange udfordringer, forældrene fortæller om?
Hvorfor går barnet/den unge ofte ind på værelset i stedet for at være sammen med os?
Hvorfor deltager de kun få timer i selskabelige sammenhænge?
Kan det helbredes?
Hvorfor går det så meget op og ned?
Er det mangel på opdragelse?
Er barnet ikke bare ualmindelig kræsen?

Dette og meget mere vil oplægsholderne komme omkring. Har du allerede nu et spørgsmål, som du gerne vil have med i oplægget, er du velkommen til at skrive det til os.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til asperggaard@asperggaard.dk eller via kalenderen. Det koster kr. 50 at deltage. Tilmeldingsfrist er den 22. oktober.

Nyheder : Hvordan bliver der arbejdet med selvindsigt og udvikling af selvforståelse gennem et skoleforløb – onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 – 21.00
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/8/13 16:50:00 (886 læsninger)

OBS OBS OBS - ÆNDRINGER: STED!!
Der har været stor interesse for at deltage i aftenen om at arbejde med selvindsigt og udvikling af selvforståelse gennem et skoleforløb. Aftenen er flyttet til : FJORDSKOLEN POSEKÆRVEJ 8, AABENRAA og tidpunktet er kl. 19:00-21:00. HVIS DU ØNSKER AT DELTAGE, VIL DER NU VÆRE EKSTRA PLADSER.

Anders Geertsen, der er lærer på Fjordskolen (specialskole for elever med ASF) vil orientere om, hvorledes der arbejdes med de unge mennesker og de emner og samtaler, der er aktuelle for eleverne gennem skoletiden. To unge mænd på 18 år og med diagnoser inden for ASF – Christian Meyer, som er i gang med at uddanne sig inden for mediegrafik og Jannick Danielsen, som er elev på Asp-IT i Aabenraa, vil sammen med Anders fortælle om deres skolegang, de udfordringer der har været, og hvordan de i skoleårene har arbejdet med individuelle og personlige mål. De vil ligeledes fortælle om, hvorledes de i dag klarer dagligdagen og de udfordringer, de nu møder.

Aftenen vil primært være for pårørende til personer med ASF og for unge med en ASF-diagnose.
Det koster kr. 50 at deltage. Tilmeld dig via kalenderen eller send en mail til asperggaard@asperggaard.dk senest den 20. september 2013.

Nyheder : Tema aften for forældre og pårørende til piger med en ASF-diagnose – onsdag den 28. august 2013 kl. 19.00-21.00
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/6/25 21:20:00 (650 læsninger)

Der er grund til at have særlig fokus på piger med autisme. Familier og piger oplever ofte store udfordringer i dagligdagen, i barndommen og i ungdommen. I omgivelserne mangler der ofte viden om det symptommønster og det støttebehov, som pigerne har. Så hvordan hjælpes og støttes pigerne og deres familier bedst muligt.

Temaaften er for pårørende til piger med autisme. Sanne Vahlun – mor til en 15 årig pige med autisme og psykolog Mette Hennelund, som har mange års erfaring med arbejdet med børn med autisme og har haft en del piger i selvforståelsesforløb, vil fortælle om de særlige udfordringer pigerne har og om samspillet i familier med en pige med dette handicap.

Du vil få lejlighed til at tale med andre forældre i samme situation. Der vil blive mulighed for at bidrage med egne erfaringer og udfordringer, så vi i fællesskab kan skabe løsningsmuligheder og en bedre forståelse af den situationen, vi hver især står i.

Tilmelding på sædvanlig vis. I er velkomne til at sende en mail, hvor I kort fortæller om jeres datter, hendes alder og udfordringerne, der er i jeres dagligdag, så vil vi forsøge at målrette fokusområderne til disse områder. Mailen kan fremsendes til mkhe@aabenraa.dk eller sanne@vahlun.dk
Det koster kr. 50 at deltage, fagpersoner kr. 100.

« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 16 »
Asperggaard.dk 2008-2010