Hovedmenu
Login
Brugernavn:

Password:

Husk migGlemt adgangskoden?

Registrér nu!
Facebook
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 16 »
Nyheder : Tema aften for forældre og pårørende til piger med en ASF-diagnose – onsdag den 28. august 2013 kl. 19.00-21.00
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/6/25 21:20:00 (966 læsninger)

Der er grund til at have særlig fokus på piger med autisme. Familier og piger oplever ofte store udfordringer i dagligdagen, i barndommen og i ungdommen. I omgivelserne mangler der ofte viden om det symptommønster og det støttebehov, som pigerne har. Så hvordan hjælpes og støttes pigerne og deres familier bedst muligt.

Temaaften er for pårørende til piger med autisme. Sanne Vahlun – mor til en 15 årig pige med autisme og psykolog Mette Hennelund, som har mange års erfaring med arbejdet med børn med autisme og har haft en del piger i selvforståelsesforløb, vil fortælle om de særlige udfordringer pigerne har og om samspillet i familier med en pige med dette handicap.

Du vil få lejlighed til at tale med andre forældre i samme situation. Der vil blive mulighed for at bidrage med egne erfaringer og udfordringer, så vi i fællesskab kan skabe løsningsmuligheder og en bedre forståelse af den situationen, vi hver især står i.

Tilmelding på sædvanlig vis. I er velkomne til at sende en mail, hvor I kort fortæller om jeres datter, hendes alder og udfordringerne, der er i jeres dagligdag, så vil vi forsøge at målrette fokusområderne til disse områder. Mailen kan fremsendes til mkhe@aabenraa.dk eller sanne@vahlun.dk
Det koster kr. 50 at deltage, fagpersoner kr. 100.

Nyheder : Introduktion til mindfulness for forældre til børn/unge med autisme, mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00-21.00
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/4/21 15:42:03 (1479 læsninger)

Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. Måske har du læst og hørt, at mindfulness har en gavnlig effekt på stress, at være nedtrykt, mangel på overskud, evnen til at komme videre efter en ubehagelig situation osv. Nok alle sammen områder man som forældre til et barn med autisme oplever i sin hverdag. Måske du har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med mindfulness?

Vi har sammensat en aften, hvor Sanne Vahlun giver en introduktion til mindfulness, og kommer med nogle bud på, hvordan du kan bruge nogle af teknikkerne og værktøjerne fra mindfulness i din hverdag. Du vil i løbet af aftenen få en introduktion til, hvad mindfulness er. Få et indblik i teorien bag begrebet og få nogle redskaber til, hvordan du på en enkel måde kan indføre mindfulness i din hverdag. Derudover vil vi afsætte tid til snak på tværs af bordet med hinanden, da vi ofte oplever i vore arrangementer at pausen til uformel snak godt kunne være lidt længere.

Sanne er mor til en pige på 15 år med Asperger Syndrom og ADHD. Sanne afsluttede i foråret 2012 en træneruddannelse i mindfulness. Derudover har Sanne et professionelt virke som coach og konfliktmægler.

Det koster kr. 50 at deltage. Tilmeld dig via kalenderen eller send en mail til asperggaard@asperggaard.dk senest den 20. maj 2013.

Nyheder : Autismemessen den 13. april
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/4/6 10:10:00 (1078 læsninger)

Mød os på Autismemessen lørdag den 13. april kl. 10.00 – 15.00 på Toftlund Distriktsskole, Nyboder 25, 6520 Toftlund. Kom og få en snak, vi er på stand 3

Nyheder : Overtegnet, ikke flere ledige pladser. Send en mail, hvis du ønsker at komme på venteliste. Vores liv med ASF – Sofie og Louise fortæller, tirsdag den 23. april kl. 19-21
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/2/23 12:40:00 (1053 læsninger)

Flyttet til Fjordskolen, Skolevænget 33, 6200 Aabenraa.
Vi har fået aftalt et meget spændende arrangement. Sofie Brøsen (19 år) og Louise Jensen (32 år), som begge har en diagnose indenfor det autistiske spektrum, er vant til at fortælle om deres liv, men det er første gang, at pigerne holder et fælles oplæg. Sofie går i dag i gymnasiet og bor selv. Louise bor også i egen lejlighed og arbejder i dag i Bog & Idé. Pigerne vil fortælle om, hvorledes deres liv har formet sig, hvordan det har været at flytte hjemmefra, at komme i gang med en uddannelse, og om hvorledes det er at leve med ASF. Oplægget vil tage udgangspunkt i pigernes hverdag, og de vil sætte ord på nogle af de følelser og tanker, som de oplever ved det at have ASF tæt inde på livet.

Vi vil rigtig gerne have forslag til spørgsmål eller emner, som I ønsker at høre pigerne fortælle om. Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af disse to fantastiske piger

Aftenen er for unge med ASF og pårørende, det koster kr. 50 at deltage. Tilmeld dig via kalenderen eller send en mail til asperggaard@asperggaard.dk senest den 15. april 2013.

Nyheder : Flyttet til tirsdag den 14. maj kl. 18-20 – Oplæg ved Dorthe Hölck: Perspektiver på de udfordringer vores unge med autisme spektrum forstyrrelser møder
Indsendt af Bent Grube Andersen den 2013/2/6 20:00:00 (1180 læsninger)

Denne aften vil Dorthe med afsæt i det samarbejde hun har med unge med ASF – belyse nogle at de udfordringer de unge møder i deres ungdomsliv. Hun indleder med at belyse de grundlæggende forskelle, der er mellem unge med ASF og unge der ikke har ASF – Det er vigtigt særligt for de unge med ASF, der inkluderes i uddannelsessystemerne eller andre ungdomsmiljøer. Gennem cases vil hun beskrive både de gode og de mindre gode eksempler. Hun vil fremhæve nogle af de elementer, vi skal være særligt opmærksomme på. Det sker altså både gennem teori og eksempler fra praksis.

Det er vigtig, at vi er opmærksomme på, hvordan omgivelserne kan støtte de unge med ASF i at håndtere de udfordringer, de dagligt møder i samværet med andre mennesker. Dorthe håber på at par gode timer sammen med de af jer, der har interesse i at få viden om autisme - Der vil naturligvis også være mulighed for at I kan stille hende spørgsmål. Vil I vide mere om Dorthe og hvordan hun arbejder – kan I tjekke hendes hjemmeside www.dorthehoelck.dk

Foredraget er fortrinsvis for personer med en ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse)diagnose, familier og pårørende. For disse koster det kr. 50 at deltage, fagpersoner kr. 100. Tilmeld dig via kalenderen eller send en mail til asperggaard@asperggaard.dk senest den 11. marts 2013.

« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 16 »
Asperggaard.dk 2008-2010