Autistisk kultur – en antropologisk beskrivelse med filosofiske overvejelser ved Sif Stewart-Ferrer, onsdag den 27. august kl. 19-21

Dato 2014/5/11 20:08:43 | Emne: Nyheder

Igennem mange år er autisme blevet forstået som en sygdom/et handicap – en mangeltilstand, som enten skulle afhjælpes eller kompenseres for. Men i takt med, at Temple Grandin, Lianne Willey og andre er kommet på banen med meget nuancerede beskrivelser af, hvordan man oplever verden og dens indbyggere, når man har en diagnose på autismespektret, er det blevet mere og mere klart, at autisme måske ikke er så meget mangel som anderledeshed. Derfor er det også stadig mere vigtigt at forstå autisme og dens rolle i verden som et samfundsfænomen, en kultur – en anden måde at være menneske på. Det giver andre spørgsmål om det at være i verden, andre overvejelser om etik, om hvilke værdier der er i højsædet, og om hvordan autistisk kultur kan sættes ind i en bredere global kontekst.
Ud over kulturen går vi også ned på det individuelle plan og diskuterer hvad det vil sige at leve godt som autist, og hvilken sammenhæng der findes mellem den enkeltes liv og dennes relation til autistisk kultur.
Sif Stewart-Ferrer har en bachelorgrad i filosofi og antropologi og en ASF diagnose.
Foredraget er fortrinsvis for pårørende. Det koster kr. 50 at deltage. Du kan tilmelde dig via kalenderen eller send en mail til asperggaard@asperggaard.dk


Denne artikel kommer fra Asperggard.dk
http://www.asperggaard.dk

Web-adressen for denne artikel er:
http://www.asperggaard.dk/modules/news/article.php?storyid=87